Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Kunskapsutveckling

Att studera på gymnasiet handlar mycket om eget ansvar men vi följer regelbundet upp din utveckling så att du uppnår kunskapsmålen.

Utveckling

När du börjar skolan får du en mentor som finns till hands om du har frågor eller behöver hjälp med något. Mentorn har även regelbundna samtal med dig där ni pratar om din kunskapsutveckling. Även dina lärare följer din utveckling inom deras respektive ämne.

Utvärdering, mätning och uppföljning

Vi utgår från läroplan, programmål, kursmål, arbetsplanering och din individuella studieplan när vi mäter kunskapsutvecklingen. Tillsammans med dig utvärderar läraren varje kurs. Dina kunskapsmål mäts med hjälp av olika metoder och arbetssätt, skriftliga såväl som muntliga samt projektarbete. Om vi upptäcker andra möjligheter att mäta dina kunskaper vägs dessa givetvis in i betygsbedömningen.

Skolan använder sig läroplattformen Schoolsoft. Där kan du och dina föräldrar när som helst logga in för att se kursomdömen, uppföljningar, prov- och uppgiftsresultat, studieplan, närvaro/frånvaro, schema och mycket annat. Dina föräldrar informeras också genom utvecklingssamtal en gång per termin enligt särskild plan.