Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Det fjärde tekniska året

Det fjärde året på teknikprogrammet är helt och hållet yrkesförberedande. Allt du lär dig under utbildningen syftar till att du ska kunna gå direkt ut i arbetslivet. Då du läser ett fjärde år på Skanskagymnasiet blir du dessutom erbjuden ett jobb när du är klar med dina studier.

Skanska erbjuder dig ett jobb 

Alla som har gymnasieingenjörsexamen med lägst betyget E i alla kurser samt goda praktikomdömen blir erbjudna en provanställning som biträdande arbetsledare i företaget. Skanskagymnasiet antar elever från hela landet så du kan söka utbildningen var du än bor. 

Innehållet i utbildningen

Det fjärde tekniska året på Skanskagymnasiet har inriktningen produktionsledning inom bygg och anläggning. Du läser 900 gymnasiepoäng varav minst 300 poäng är direkt yrkespraktik. Utbildningen har en samhällsbyggande profil där du fördjupar dig i byggprocessen, byggstyrning samt rit- och mätningsteknik. Efter avslutade studier får du en gymnasieingenjörsexamen med profilen samhällsbyggande.

Behörighet att söka det fjärde tekniska året

Du är behörig att söka till det fjärde tekniska året om du tagit gymnasieexamen från Teknikprogrammet eller har likvärdiga kunskaper. Du behöver påbörja det fjärde året antingen terminen efter att du har avslutat utbildningen på Teknikprogrammet eller senast det kalenderår då du fyller 22 år.  

Gymnasieexamen från Teknikprogrammet innebär att du har minst betyget E i 2250 poäng. Av de godkända kurserna ska följande ingå: Svenska/Svenska som andraspråk 1-3, 100 poäng Matematik, 200 poäng Engelska samt Gymnasiearbetet. 

Kursplan det fjärde tekniska året*

Gemensamma ämnen 300 p

Gymnasieingenjören i praktiken 200 p
Examensarbete 100 p

Profilgemensamma ämnen 100 p

Byggprocessen 100 p

Utgångsspecifika ämnen 500 p

Produktionsledning - Bygg och anläggning
Rit- och mätningsteknik 100 p
Planering före byggstart 100 p
Byggstyrning 100 p
Teknik - specialisering 100 p
BIM-samordning 100 p


*Kursplanen kan komma att ändras.