Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Skanskagymnasiet - Öppet hus 17 oktober

Skanskagymnasiet är en fristående skola med ett treårigt teknikprogram och vi erbjuder även det fjärde tekniska gymnasieåret. Byggprocessen går som en röd tråd genom utbildningen där teori varvas med praktik. Efter avslutad fyraårig utbildning erbjuder Skanska dig en provanställning. Du kan även välja att läsa vidare på högskola eller universitet efter tredje året.

Om skolan

Skanskagymnasiet ligger i Växjö och är en fristående skola med ett treårigt tekniskt program. Fokus ligger på en bra avvägning mellan teori och praktik.

Läs mer om Skanskagymnasiet

Poängplan

Förutom gymnasiegemensamma ämnen läser du inriktningsämnen och programfördjupningar i Samhällsbyggnad och miljö och Teknikvetenskap.

Läs mer om ämnena

Broschyr 2016

Nu kan ni läsa mer om Skanskagymnasiet i vår nya broschyr. Här finns bland annat information om vilka kurser som ingår i de olika profilerna, byggteknisk profil och arkitekturprofil.

Läs broschyr 2016