Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

VSL linsystem

Det finns många fördelar med att använda VSL spännsystem. Slutprodukten blir vacker, slank och miljövänlig. Dessutom blir den inte nödvändigtvis dyrare.

Några exempel där VSL spännsystem med fördel kan användas:

  • Häng och snedkabelbroar. Vid dessa konstruktioner är spännarmeringen mycket synlig och oftast uppskattad rent estetiskt. Många av världens vackraste broar är spännarmerade.
  • Efterspända betongbroar. Nästan alla större betongbroar är spännarmerade. Här syns inte spännarmeringen eftersom den ligger inne i bron.
  • Cisterner: oljeborrplattformar, gastankar (LNG-tankar), kärnkraftverk, dammar, farmartankar etcetera är exempel på cisterner som är spännarmerade.
  • Hisschakt och bjälklag. Hisschakt kan spännarmeras för att fungera som bärande konstruktionsdel i en byggnad. Bjälklag som spännarmeras blir slankare. Används de exempelvis i parkerings-garage så behövs färre pelare.