Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Strömsundsbron, Strömsund, spännarmering

Världens första moderna snedkabelbro, Strömsundsbron, konstruerades inte med tanke på att kablar skulle bytas ut. Vi lyckades ändå med konststycket och nämns därför i tv-programmet Impossible Engineering.

Bron över Ströms vattudal kallas för Jämtlands Golden gate. Den är en del av E14 som kallas Norrlands ryggrad eftersom så många viktiga transporter går här. Innan Strömsundsbron invigdes 1956, fick trafiken ta färjan för att fortsätta längs E14. Bron har hållit väl genom åren men vid en rutinkontroll upptäcktes rostskador på två kablar. Eftersom bron inte var byggd på ett sätt som tillåter att kablar byts ut, innebar detta en rejäl utmaning.

Omöjligt kabelbyte blev möjligt

Trafikverket anlitade Skanska eftersom vi har specialistkompetens på byte av snedkablar. Vi kunde bland annat använda vår erfarenhet från Tjörnbron i arbetet med Strömsundsbron.

Efter en hel del tankeverksamhet kom vi fram till en lösning för hur man skulle kunna lasta av kabeln. Det gäller att få ett tvärsnitt av kabeln där det inte ligger någon last. I varje delkabel drar en kraft med ungefär 120 ton, vilket innebär totalt 480 ton i den huvudkabel vi skulle byta.

"Det tog längre tid att tänka ut hur vi skulle göra, än att faktiskt utföra jobbet. Men det är roligt med kluriga projekt."

David Olsson, produktionschef

Vi började arbetet med att sätta upp temporära linor för att ta last. Därefter avlastade vi de permanenta kablarna och kapade delkabeln. De temporära linorna tog då 50 procent av kraften. Under en helg bytte vi två delkablar, helgen efter bytte vi de resterande två.

Brons ålder medförde ovanlig utmaning

Eftersom Strömsundsbron är så gammal, uppstod lite ovanliga utmaningar. David Olsson, projektchef, berättar:

– Allt är fastrostat och det är därför svårt att göra en tidsuppskattning. Hur lång tid tar det egentligen att ta ut en rostig skruv? Det är även väldigt svårt att veta storleken på skruvar eftersom bron är tillverkad i Tyskland. Olika standarder på skruvarna och dokumentationen från 50-talet lämnade en del att önska. För oss innebar det att vi kunde ha med oss massor med fasta nycklar men ingen passade.

Arbete utan stress – en säkerhetsfråga

Säkerheten var av yttersta vikt. Om vi skulle göra något fel är konsekvenserna omfattande. Det var viktigt att vi fick utföra arbetet utan stress. Trafikverket hade höga krav på framkomligheten men en god dialog gjorde att vi hittade ett bra arbetssätt. Vi fick göra jobbet i vårt tempo och på vårt sätt. Utryckningsfordon och persontrafik kunde rulla hela tiden utom när vi lyfte bort de gamla kablarna och lyfte in de nya. Tunga transporter fick välja en annan väg.

Stor förståelse och gott samarbete

Samarbetet under projektet gick väldigt bra. Trafikverket var med under hela resan och hade stor förståelse för de utmaningar vi hade. De var väldigt nöjda över att kabelbytet gick att utföra. Alternativet hade sannolikt varit en ny bro, vilket hade blivit kostsamt, sämre för miljön och krångligt för trafiken.

Fakta om Strömsundsbron

  • Världens första moderna snedkabelbro, invigd 1959.
  • Bron består av 16 huvudkablar.
  • Varje huvudkabel består av fyra delkablar.
  • Totalt håller 64 kablar upp bron.
  • En huvudkabel (fyra delkablar) har bytts ut.

Korta fakta

Projektnamn: Strömsundsbron 
Ort: Strömsund
Kund: Trafikverket
Start (år): 2014
Färdigställt (år): 2015