Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Mullbergs Vindpark, Rätan, spännarmering

I samarbete med Jämtkraft har vi byggt Mullbergs Vindpark som ligger vid Rätan i Jämtlandsfjällen. Spännarmeringen är en mycket viktig del av projektet; de 26 vindkraftverken måste stå stadigt under hela sin livstid.

Mullberget

Vi på Skanska vill arbeta med långsiktigt hållbara lösningar. Mullbergs Vindpark beräknas leverera grön el till 45 000 hushåll varje år under 35-40 år. Efter avslutad drift kan vindkraftverken enkelt demonteras och området återställas.

Vårt arbete påbörjades 2012 med att hitta de bästa lösningarna. Det första fysiska arbetsmomentet inom spännarmering påbörjades 2013. Då hade våra kollegor på Skanska redan förbättrat vägar, lagt kablaget för elnätet, sprängt plana bergytor och gjutit ovanpå.

Fundamenten ska hålla för enorma krafter

Vi borrade tio hål på varje fundamentsplats och testade att berget var tätt. När vi upptäckte sprickor, gjorde vi tätinjekteringar. Detta arbetsmoment är oerhört viktigt eftersom varje fundament utsätts för en kraft motsvarande 3 800 ton.

"Inga håligheter får finnas eftersom berget skulle knycklas sönder av den enorma kraften. Då blir det lutande tornet i Pisa."

David Olsson, produktionschef

Nästa arbetsmoment inom spännarmering skedde när fundamenten var gjutna. Vi monterade stag genom varje fundament ner i de berghål som vi tidigare hade borrat. Cement injekterades ner i hålen. När injekteringen brunnit, spände vi förankringarna.

Vindkraftparken konstruerades med smarta lösningar som krävde mindre armering och betong. Därmed kunde projektet miljöcertifieras.

Åsklarm viktig säkerhetsåtgärd

Tunga lyft med maskin innebär alltid en säkerhetsrisk. Vid Mullberget befann vi oss dessutom högst upp på ett berg. En maskin som lyfter något tjugo meter upp i luften blir plötsligt en åskledare. Ett åsklarm förvarnade oss om sannolikheten för åska. Vi kunde följa åskväder och avbröt arbetet när åskan kom för nära.

Samsyn och hjälpsam lokalbefolkning

Samsynen var exceptionell vid Mullberget. Alla i projektet visade stor förståelse för de olika arbetsmomenten och höll tidplanen. Detta trots logistikutmaningen. Närmaste stad är Östersund som ligger tio mil bort. Det gällde att inte glömma något eftersom det kunde innebära att arbetet stod still en halvdag.

En annan anledning till att projektet gick så smidigt är den positiva inställningen i byn Rätan. Lokalbefolkningen hyrde ut husrum och sommarstugor till oss som arbetade med projektet. Den hjälpsamma och glada attityden betydde mycket; vår förhoppning är att invånarna i Rätan känner att de fick något tillbaka.

Korta fakta

Projektnamn: Mullbergs Vindpark 
Ort: Östersund
Kund: I partnerskap med Jämtkraft
Start (år): 2012
Färdigställt (år): 2014