Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Övergångskonstruktioner och brolager

Vi har en avdelning som uteslutande arbetar med övergångskonstruktioner och brolager. Våra övergångskonstruktioner är välkända och uppskattade hos Trafikverket.

De används huvudsakligen i broar, gallerior och torg där rörelser måste tas omhand inom en konstruktionsdel.

Vi har egen tillverkning av de vanligaste övergångskonstruktionerna i Sverige och en partner i Tyskland för flerspalts- och ljuddämpade övergångskonstruktioner. Brolager är också en produkt som vi saluför på den Svenska marknaden.