Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Bergförankring, VSL linsystem

Det mycket flexibla spännsystemet VSL tillåter spännkrafter från cirka 100 kN och uppåt. Linsystemet passar till alla typer av efterspända betongkonstruktioner.

Efterspända VSL-kablar har använts till betongkonstruktioner sedan mitten av 50-talet. Spännkabeln utgörs av en eller flera linor av högvärdigt stål med diameter 12,9 eller 15,7 mm.

Systemet VSL kännetecknas av att alla linor i en kabel spänns samtidigt, och att varje lina låses separat. Det finns ett stort urval av kabelenheter med låslast från 180 kN (18 ton) till 16 000 kN (1 600 ton). Systemet används i dag över hela världen och innehar ett flertal patent.

Det finns speciella kabellösningar för bland annat uppspänning av betongbroar, bjälklag, jord- och bergstag, snedkabelbroar, förstärkning av befintliga konstruktioner, tunga lyft och lanseringar. Kablarnas längd bestäms av konstruktören och kan tillverkas i varierande längder.