Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Infraservice

Infraservice finns i hela Sverige och vi jobbar dygnet runt, alla dagar under hela året. Vi är specialister på drift och underhåll av vägnätet och på andra, vägrelaterade, tjänster.

Finns i hela Sverige

Trafikverket är vår största kund och vi ansvarar för drift och underhåll av ungefär 1200 mil av det allmänna vägnätet. Kommuner, landsting, vägföreningar, skolor, och privatpersoner är några exempel på andra uppdragsgivare. Hela Sverige är vårt arbetsfält så om något händer kan vi rycka ut snabbt.

Helhetsansvar som sparar tid och pengar

Vi tar ett helhetsansvar från förslag på lösningar till projektering och utförande. Samtidigt ansvarar vi också ofta för andra, vägrelaterade, tjänster. Ett sådant totalåtagande resulterar i kostnadsbesparingar samtidigt som vår kund slipper samordna flera olika leverantörer.

Vi är specialister på:

  • Drift och underhåll av vägnätet
  • Vinterväghållning
  • Beläggningsunderhåll
  • Grusvägsunderhåll och dammbindning
  • Trafikanordningar och skyltning
  • Skötsel av grönytor och parker
  • Underhåll av rast- och informationsplatser

Läs mer om några av åtgärderna

Vinterväghållning

Ett helhetsåtagande där snöröjning, plogning, halkbekämpning, saltning, sandning, upptining av vägtrummor och ansvar för snöstör är några exempel på åtgärder vi jobbar med.

Belagda vägar

Vi jobbar långsiktigt med beläggningsunderhåll som bärighetsåtgärder för att förlänga belagda vägars livslängd. Lagning av sprickor och hål på vägar och andra belagda ytor med snabelbil gör vi också. HP27 används för snabb och effektiv lagning av potthål som förseglar asfalten och förlänger livslängden. För att säkerställa att avvattningen fungerar bra rensas diken och trummor läggs om för att vattnet ska ledas bort.