Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Så jobbar vi

Ett effektivt och säkert arbete med uppdragsgivaren i fokus är viktigt i alla våra projekt. Vi är gärna med tidigt i projektet för att hitta de optimala lösningarna.

Vi har lång erfarenhet, duktiga tekniker, engagerad personal och god geoteknisk förmåga. När vi kommer in tidigt i projektet tar vi, tillsammans med dig, fram den bästa lösningen. Vi har också egna fabriker vilket ger dig ett stabilt och tryggt projekt.

Säkerhet är en självklarhet

Att arbeta med säkerhetsfrågor är för oss en självklarhet. Vårt mål är helt skadefria arbetsplatser. Nyckelfrågor är säkerhetsavstånd, bärighet, säkra maskiner och genomtänkta metoder. Vi utvecklar och utvärderar ständigt våra arbetssätt.

En tydlig process

När du anlitar oss får du ett tydligt upplägg över projektets gång.

Vi börjar med en geoteknisk undersökning av platsen. Utifrån den gör vi en design av konstruktionen och ser över vilka metoder och vilken arbetsgång som är den bästa för just ditt projekt.

Utifrån det gör vi en kalkyl, en riskinventering och lämnar ett anbud. Efter en utvärdering av anbudet och ett val av teknisk lösning påbörjar vi själva arbetet. Under genomförandet ligger fokus på säkerhet, planering och kvalitet.

När arbetet är slutfört granskar vi alltid kvaliteten på det vi gjort, både på temporära och permanenta konstruktioner Om allt ser bra ut och du som uppdragsgivare är nöjd så gör vi ett överlämnande av projektet.