Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Referensprojekt grundläggning

Vi har utfört många spännande grundläggningsprojekt över hela landet. Här kan du se ett axplock av våra referenser.

Norra hamnen, Malmö
 

Vi är vana vid komplicerade hamn- och sjöprojekt som den nya containerterminalen i Norra hamnen. Arbetet med grundläggningen bestod främst av kajspont.

Läs om projektet Norra Hamnen

Södra Marieholmsbron, Göteborg

Grundläggningen är en stor och komplex del av arbetet med Södra Marieholmsbron. Vi har utfört betongpålning för brostöd och stålrörspålning för ledverk i Göta Älv.

Läs om projektet Södra Marieholmsbron

Partihallsförbindelsen, Göteborg

Vi anlade en säker grund för Partihallsförbindelsen i Göteborg. Den 1150 meter långa bron vilar nu på kalkcementpelare och slagna pålar från våra egna fabriker.

Läs om projektet Partihallsförbindelsen