Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Betongpålar

Betongpålar används med fördel i de flesta jordar. De finns i enhetslängder från sex till tretton meter och är naturligtvis lätta att skarva till önskade längder. Vi har gjort ett medvetet val att som enda tillverkare behålla tillverkningen av våra produkter i Sverige. Vi vill ha en fullständig kontroll över kvalitén på de betongpålar som vi använder i våra projekt.

Skanska har två  moderna fabriker för tillverkning av betongpålar – en i Bollebygd och en i Västerhaninge. Våra pålfabriker tillverkar kvadratiska pålar i dimensionerna 235x235 millimeter till 450x450 millimeter. Konstruktionsunderlag och lastkapaciteter för standardprodukterna har tagits fram av Skanska Teknik i enlighet med Eurocode 2 och Boverkets konstruktionsregler EKS . Standardelement finns normalt i längder från sex till tretton meter och kan levereras med korta ledtider till projekten.

Högst kvalitet i branschen

I vår fabrik i Bollebygd producerar vi som enda tillverkare i Sverige skarvar, bergskor och andra smides– och ingjutningsdetaljer till våra betongpålar. Vi anser att det är viktigt att ha kontroll på kvalitén på de komponenter som ingår i våra produkter. Våra skarvar och bergskor håller i särklass högst kvalitet i branschen.

Tillverkningen av betongpålar och ingjutningsgods är CE-märkt och certifierad av Nordcert enligt CE och BBC:s samt SBS certifieringsregler och följer Trafikverkets Tekniska krav. Pålarna tillverkas enligt SS-EN 12794.

Gröna och certifierade fabriker

Våra fabriker är godkända som gröna fabriker enligt Skanskas kriterium. Vi jobbar ständigt med att reducera koldioxidutsläppen i vår tillverkningsprocess. Naturligtvis är våra fabriker certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 (Kvalitét, miljö och arbetsmiljö).

Vi tar ansvar för hela vår tillverkningsprocess med allt från ingjutningsgods till färdig betongpåle. Det betyder att vi snabbt kan ställa om produktionen utifrån projektets behov. Från ändrad betongkvalitet till ingående komponenter i våra bergskor och skarvar

Det här får ni om ni väljer pålar från Skanska:

  • Kompetens och viljan att hitta lösningar som gynnar projektet
  • Vi hjälper er med rätt val av pålar genom Skanska Teknik
  • Rätt och hög kvalitet av svensk tillverkade skarvar och bergskor
  • Rätt armerade och rätt betongkvalitet på pålar
  • Strategiskt placerade fabriker med hög miljömedvetenhet
  • Kostnadseffektiva pålar som håller att slå på