Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Det här är Grundläggning

Grundläggning är en specialiserad enhet inom Skanska för grundläggning av broar, byggnader, hamnar, kajer och bostäder.

Vi har, utöver Skanska, ett flertal andra större byggföretag som kunder. För oss är det viktigt att kunna påverka kvalitén genom hela grundläggningsprojektet. Därför har vi byggt upp en verksamhet där samtliga resurser ägs och styrs av oss. Inga externa mellanhänder får störa vår planering. Våra geotekniker och konstruktörer tar fram den optimala grundläggningskonstruktionen. I våra egna fabriker tillverkar vi pålar och beslag och våra 170 medarbetare ser, med hjälp av vår moderna maskinpark, till att alla möjliga och omöjliga grundläggningsprojekt blir utförda.

Vi tar hand om det oförutsedda

Vår verksamhet är uppbyggd med största omsorg för att ta hand om det oförutsedda som alltid uppstår i ett grundläggningsprojekt. Vi vill vara med tidigt i projektet för att påverka så att den bästa grundläggningsmetoden väljs. Dessutom har vi egna fabriker som tillverkar pålar, spetsar och beslag. Den egna maskinparken, med verkstäder, ser till att våra maskiner alltid går. Våra tekniker och erfarna personal planerar projekten och löser oförutsedda geotekniska utmaningar. När vi har koll på hela kedjan så blir resultatet bästa möjliga.

Finns världen över

Skanskas grundläggningsavdelningar finns över hela världen. För att få ut det mesta av vår kompetens så samverkar vi i Skanska Foundations Group. Gemensamt förfogar vi över en av världens största maskinparker för grundläggning och delar erfarenheter inom de olika grundläggningsmetoderna som finns världen över.