Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Vägföreningar och
vägsamfälligheter

Vi på Skanska är din samarbetspartner när du behöver fixa till en dålig väg, oavsett problem. Det kan handla om att begränsa möjligheten till höga hastigheter, förstärka vägen, avvattna vägen, lägga nytt grus, asfaltera, lägga IM (indränkt makadam) eller annan ytbehandling. Tankbeläggning är en miljövänlig och mindre kostsam beläggningsmetod med produktion på plats.

Karin Rundgren

Skanska Sverige AB
Skanska Asfalt och Betong
+46 10 44 87 802
Mejl Karin Rundgren »