Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Markbyggare och
markentreprenörer

Vi på Skanska har rätt resurser att möta alla dina behov. Vi är ditt trygga val och kan med vår breda erfarenhet möta din slutkunds krav och önskemål. Vi kan asfaltera en färdigberedd yta. Vi kan också bereda ytan, det vill säga terrassera, finjustera, dimensionera, med mera, för att sedan asfaltera, måla linjer samt montera räcken och skyltar.