Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Fastighetsägare och
lokala företagare

Vi på Skanska tar oss gärna an alla olika typer av asfalteringsuppdrag. När du tar kontakt med oss diskuterar vi först igenom uppdraget. Gemensamt kommer vi fram till den lösning som är bäst för dig. Varje situation är unik och kräver unika lösningar. För oss är det viktigt att leverera enligt överenskommen specifikation och tidsplan.

Exempel på asfalteringsuppdrag: asfaltera en parkering, gångbanor och park- och kyrkogårdsmiljö och lagningsarbeten.