Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

CE-märkning

Skanskas asfaltprodukter är tillverkningscertifierade mot standarder i EN 13108 enligt tillverkningsförsäkran 2+.

Dokumentation och överensstämmelse mot Europastandard i form av arbetsrecept, CE-deklarationer och prestandadeklarationer kan du få  genom att kontakta respektive asfaltverks kontaktperson.

För tillsatsmedel som ingår i vissa asfaltmassor, vilka framgår av respektive CE-deklaration, finns även säkerhetsdatablad. Dessa kan fås tillsammans med CE-informationen.
Vid flygfältsprojekt provas även, när så krävs, resistens mot flygbränsle och avisningsmedel.

För mer information om CE-märkning av byggprodukter, se Boverket.se.