Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Vägtekniskt Centrum

Vägtekniskt Centrum har tre större utvecklingsenheter som ligger i Stockholm, Göteborg och Malmö. I dag driver vi ett 30-tal interna och externa asfalt-, betong- och ballastutvecklingsprojekt. Laboratorierna är basen för utvecklingsarbetet.

I avdelningen ingår även en enhet för maskinteknik som servar våra asfaltverk och som även arbetar med utveckling av byggmaskiner och robotar.

I laboratorierna utför vi tillverknings- och leveranskontroll av asfalt, bergmaterial och betong. Vi är ackrediterade av SWEDAC och erbjuder även våra provningstjänster externt.

Vi har utvecklat ett omfattande sortiment av egna asfaltprodukter, hjälpmedel för vägdimensionering, väginventering, årskostnadsberäkningar och skadeutredningar. Miljöarbetet är i fokus och vi ligger i framkant när det exempelvis gäller bullerreducering, slitstyrka, stabilitet och livslängd.

Återvinning av befintlig asfalt, lägre energiförbrukning och andra metoder för att reducera koldioxidutsläppen är andra områden där samarbetet med teknikorganisation och produktion är intensivt.

Förutom ett stort antal interna utvecklingsprojekt så medverkar Skanska i internationella projekt. Arbetet har resulterat i att en rad tekniska innovationer hamnat i Sverige på senare år. Exempel på detta är tunnskikts- och bindlagerbeläggningarna Tyst Asfalt, helkrossad betongballast och självkompakterande betong.

Vår maskinteknikgrupp gör scenmaskiner, arbetsplattformar, ställningsvagnar, klaffar, slussportar, bilningsutrusning, borrvagnar och robotar för montage eller materialhantering.