Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Hus och Installation

Hus och Installation är med i Skanskas alla olika typer av husprojekt och är engagerade i samtliga skeden i byggprocessen – från tidiga utredningar via anbudsprojektering till färdig bygghandling. 

Hus och Installation har också en viktig roll i utvecklingsarbetet som bedrivs bland annat inom grönt byggande, bostäder, standardisering och kvalitetssäkring. Inom avdelningen ingår en Byggfysikgrupp som arbetar med förebyggande åtgärder, mätningar och skadeutredningar inom byggrelaterad verksamhet.

Ambitionen är att vi ska ligga långt fram inom BIM och 3D-cad för att kunna leva upp till våra högt ställda mål. 

Hus och Installation har en betydande del av designen av sjukhuset Nya Karolinska Solna, Skanskas största projekt någonsin.

Inom avdelningen finns specialistkompetens inom installationsteknik, energifrågor och projekteringsledning. Våra installationsledare och projekteringsledare tar fram rätt teknisk lösning med kostnadsbedömning, från idé till produktion. Energiingenjörerna gör energimodellering, mäter/analyserar och ger förslag på god inomhusmiljö. 
Vi upprättar system- och arbetshandlingar för El och VVS i 3D och utvecklar energisystem med energilager.
En av avdelningens viktigaste uppgifter är att delta i arbetet med att utveckla framtidens nollenergilösningar.