Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Forskning och utveckling

Forsknings- och utvecklingsavdelningen upprätthåller kontakter mellan Skanska och den forskning som bedrivs nationellt och internationellt.

Genom strukturerad omvärldsbevakning tillgodoser avdelningen även Skanskas långsiktiga behov av kompetens och tekniska lösningar. En viktig del i arbetet är att delta i forskningsprogram och se till att Skanska är representerade på högskolor och universitet via industridoktorander, docenter och adjungerade professorer.