Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Anläggning och Geoteknik

Anläggning och Geoteknik

Anläggning och Geoteknik bidrar aktivt med teknisk specialistkompetens i anbuds- och detaljprojektering i total- och funktionsentreprenader.

En viktig del av arbetet är att i nära samarbete med produktionen ta fram konkurrenskraftiga alternativ och att kostnadsoptimera konstruktionerna med avseende på mängder och produktionsanpassning.

Anläggning och Geoteknik har stor erfarenhet av projekteringsledning och bidrar även med produktionstekniskt stöd som till exempel att granska eller upprätta handlingar för temporära konstruktioner samt att utföra skadeutredningar. 

Inom geoteknikområdet utför vi bland annat geotekniska och hydrogeologiska utredningar som även till stor del inkluderar undersökningar i fält och laboratorier med egen utrustning. Vidare utförs geoteknisk projektering av grundläggning, jordförstärkning, stödkonstruktioner, jordinjektering och grundförstärkning.
Anläggning och Geoteknik är starkt involverade i vårt säkerhetsarbete kring bland annat schakter och temporära stödkonstruktioner.
Utöver specialistområdet geoteknik, med bland annat en unik kompetens inom numerisk analys har vi specialister inom projekteringsledning väg.