Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Tekniksupport

Skanskas tekniska lösningar arbetas i huvudsak fram av vår teknikavdelning. Enheten bidrar till ökad teknisk kvalitetssäkring av projekt runt om i landet och deltar i arbetet med effektivisering av hela byggprocessen – från utveckling och anbudsskede till genomförande och förvaltning av tekniska lösningar.

Skanska Teknik är en strategisk teknikresurs inom Skanska. Vi är cirka 300 medarbetare som verkar främst i Sverige men även utomlands. Enheten är indelad i tre avdelningar:

  • Anläggning och Geoteknik

  • Hus och Installation

  • Vägtekniskt Centrum där även laboratorier och en maskinteknisk enhet ingår

Inom Skanska Teknik ingår även en enhet för övergripande forsknings– och utvecklingsfrågor inom Skanska Sverige.