Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Våra produkter

På alla våra anläggningar producerar och säljer vi krossade och sorterade grus- och bergkrossprodukter. Vi erbjuder ett standardsortiment, men vi tar gärna fram specialprodukter efter kundens behov i olika projekt.

Som kund har du rätt att förvänta dig att våra produkter håller högsta kvalité. Våra medarbetare har en lång erfarenhet och stort produktionskunnande och alla känner väl till vad som krävs för att leverera det material som kunden förväntar sig. Vi genomför regelbundna kontroller vid våra egna laboratorier som säkerställer att produkter håller en hög kvalité. För mer information om vårt sortiment samt hur vi kan hjälpa dig med dina materialbehov, ta kontakt med din lokala säljkontakt under respektive kundkategori. 

Vårt standardsortiment är följande: 

Stenmjöl
Stenmjöl är det finaste materialet som utvinns när man krossar berg och kan användas till plattsättning, justering och packning av gångbanor, fotbollsplaner mm. 

Makadam
Makadam användas främst vid tillverkning av asfaltmassa och betong, men även till vägar, skogsvägar, husgrunder, trädgårdsgångar, garageplaner och järnvägar. Genom att använda makadam i rätt tjocklek under hus och bostäder går det att förhindra fuktskador och mögelbildning. Vi erbjuder makadamprodukter i ett flertal storlekar, några exempel är 8/11, 11/16 och 16/32. Det finns också möjlighet att få tvättad makadam på många av våra anläggningar. 

Bergkross/överbyggnadsmaterial
Vårt överbyggnadsmaterial produceras av bergkross och omfattar bärlager och förstärkningslager för vägar med både lättare och tyngre trafik. Överbyggnadsmaterial används under asfalt och grusvägar för att ge en stabil grund och är en viktig förutsättning för att lägga en jämn väg. På Skanska mäter vi stenens kvalitetsegenskaper med flera olika metoder. En sammansättning av olika material i olika lager förstärkningslager, bärlager och slitlager är en viktig grund för att fördela tyngden från trafiken så att uppfarten inte sjunker. Några exempel är 0/16, 0/32, 0/63, 0/90 etc. 

Jordprodukter/återvinningsprodukter
Vi kan erbjuda återvinningsprodukter och jordmassor på flera av våra anläggningar. Materialen vi återvinner är bland annat asfalt, matjord och moränmassor. 

Övrigt material
Vi tillhandahåller även olika fyllnadsmaterial samt tvättat material (makadam).