Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Vår verksamhet

Vi levererar grus-, sten- och bergprodukter, betonggrus, asfaltmaterial, vägbyggnadsmaterial och banverksmakadam. Vi är rikstäckande och finns där våra kunder är, på rätt plats i rätt tid.

Vi har en god kunskap och förståelse för våra kunders situation och behov på den lokala marknaden och kan tillsammans skapa lösningar, utvecklas och säkerställa långsiktiga relationer med en god lönsamhet. Vi vill gärna vara med i ett tidigt skede i processen. Ju tidigare vi kommer med desto mer nytta kan vi tillföra. 

Vår bergmaterialverksamhet inkluderar inte bara lokal täktverksamhet runt om i Sverige, vi har också terminaler där vi tar emot entreprenadberg från olika projekt som vi krossar och förädlar. Genom vår terminalverksamhet kan vi skapa en flexibilitet hos våra kunder genom att vara delaktiga i ett tidigt skede av byggprojektet, där behovet av våra produkter är som störst. 

Vägen till framgång bygger på vår förmåga att göra våra kunder bättre. Vi vill lära känna dig och hur vi kan hitta bästa lösning som matchar dina behov i ditt specifika projekt. Du hittar din lokala kontakt under respektive kundkategori.