Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Närproducerad betong med mobila fabriker

Med våra mobila betongfabriker kan vi komma i direkt anslutning till projekten oavsett var det befinner sig.

Våra mobila betongfabriker kommer till projekten. Mitt i storstadens citykärna eller långt ute på glesbygden, det spelar ingen roll, mobila fabrikerna kan placeras helt enligt önskemål. Det ger en ökad säkerhet kring betongleveranserna och betongkvaliteten.

Att stå närmare innebär även färre transporter och därmed minskad miljöbelastning. Med våra mobila fabriker utökar vi våra marknadsområden genom att kunna erbjuda betong där vi idag inte har någon fast fabrik.


Vill du veta mer, kontakta:

Thomas Eriksson
010-448 44 45
thomas.e...@skanska.se