Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Vårt säkerhetsarbete

Vi som jobbar på betong har ett gemensamt säkerhetsmål - skadefria arbetsplatser. Därför pågår ständigt arbetsmiljöaktiviteter för att minska de risker som finns.

Våra kunder är en stor del i vårt säkerhetsarbete. Vid vår första kontakt med kunden så har vi en dialog kring säkerhet och arbetsmiljö. Vi berättar om våra risker och av kunden begär vi att få ta del av er riskbedömning kring de arbetsmoment som vi ska utföra.

Planerar med kunden

Efter det bokar vi in ett startmöte med kunden där vi samtalar djupare om de risker som vi tillsammans eller enskilt ska hantera. Dessutom ställer vi alltid ett antal frågor kring säkerhet när kunden lägger en order. Detta är för att våra och era medarbetare ska vara så väl förberedda som möjligt.

Arbetsmoment med särskilda risker

Krafterna som krävs för att betongen ska kunna pumpas är stora. Detta innebär att en riskbedömning innan och under ett arbete är av största vikt. Både kund och leverantör har ansvar att delge och hantera de risker som finns på aktuell arbetsplats.

Läs mer om hur Skanska arbetar med säkerhet.

Lär dig mer om säker betongmottagning

Läs gärna Svensk Betongs utbildningsmaterial om säker betongmottagning från pump. 

Här kan du ladda ner Säkerhetsdatablad och Byggvarudeklaration