Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Om oss

Vi utvecklar vår betong för framtidens byggande och hittar alltid innovativa och kostnadseffektiva lösningar för just ditt projekt. Vårt mål är att vara Sveriges ledande betongleverantör.

1887 grundades det som idag är Skanska. Rudolf Fredrik Berg startade då Skånska Cementgjuteriet i en liten fiskeby i Skåne och revolutionerade industrin genom att använda armerad betong. Vi på Skanska har förvaltat vår historia väl och är idag en av de största betongleverantörerna i Sverige, med 24 fasta och mobila betongfabriker runt om i landet.

Ledande betongtillverkare

Vi satsar hårt på teknisk kompetens och vill vara en byggteknisk  resurs för våra kunder. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra betongrecept, råmaterialen och gjutmetoderna. Vi arbetar lokalt med betongtekniska experter som följer upp gjutningar direkt på plats. Dessutom har vi ett rikstäckande betongtekniskt centrum (BTC), som har spjutspetskompetens.

Vi erbjuder helhetslösningar med transport och pumpning och har högsta prioritet på att leverera enligt tidplan. Vi planerar gärna tidigt i projekt tillsammans med kund för att hitta den bästa lösningen med lägsta totalkostnad.

Lokal kompetens

Idag har vi  betongtekniks kompetens i varje fabrik. Våra fabriker ligger strategiskt etablerade över hela landet för att minimera transportsträckorna. Med våra mobila fabriker kan vi komma ännu närmre -  i direkt anslutning till bygget.  

Visste du att...

Romarna använde en äldre variant av dagens betong där bindemedlet bestod av bränd kalk och vulkanaska. Pantheon i Rom byggdes om kring år 100 e Kr.  Med sin betongkupol - som står kvar ännu idag – är byggnaden ett mycket gott betyg på materialets fantastiska egenskaper. Genom rätt utformning kunde man redan då bygga avancerade konstruktioner där betongens höga tryckhållfasthet utnyttjades maximalt. Och detta var långt innan den armerade betongen var utvecklad.