Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Vi vill bidra till ett hållbart samhälle genom en positiv inverkan på människan och miljön. Betong har en förmåga att stå emot fukt och brand samt ljudisolera. Betong består av naturprodukter och är ett grönt material. Utmaningen ligger i produktionen där stora mängder energi krävs. Vi vill därför minimera användningen av naturtillgångar och arbeta med att återvinna våra restprodukter.

Återvinning minskar vattenanvändningen

Vatten är en av huvudingredienserna i betong. Det används också för att rengöra betongbilens roterare vid arbetsdagens slut så att betongrester inte ska bränna fast. För att minimera vattenanvändningen vid rengöringen så arbetar många av våra fabriker med att återvinna vattnet till att tvätta bilar. På vissa fabriker använder vi även detta vatten in i betongproduktionen. På så sätt har vi skapat ett kretslopp där vi inte släpper ut något vatten till närområdet, och minimerar användandet av färskvatten som fabriken använder.

Förnyelsebara bränslen till fabrikerna

För att tillverka betong går det åt energi. Dels elenergi för att driva motorer, belysning och datorer men även bränsle till att driva den panna som ser till att betongen och fabriksbyggnaden inte fryser vintertid.  All vår el kommer från sol, vind och vatten och är märkt med ”Bra Miljöval”, enligt Naturskyddsföreningens miljömärkning av elenergi. Vi har även en fabrik som drivs av pellets, och en som drivs av raps. Vår plan är att succesivt gå över till att driva alla våra fabriker med förnyelsebara bränslen.

Logistikprogram planerar transporter

Vi arbetar aktivt med att minimera den negativa miljöpåverkan våra transporter ger upphov till. Bland annat har vi ett avancerat logistikprogram som planerar våra transporter för att minimera tiden ute på vägarna. För större projekt kan vi ställa upp mobila betongfabriker som minimerar trafikrörelserna, antalet fordon och transporter. Vi försöker även vara i framkant när det gäller att testa nya fordon som drivs av el eller förnybara bränslen.

Betongrecept minimerar miljöpåverkan

Betong består av naturmaterial – sten, vatten och cement. Cement framställs i sin tur ur kalksten. Trots att materialen är naturliga så krävs det en hel del energi för att framställa cement från kalksten. Genom att optimera våra recept försöker vi minska på den resurskrävande cementen. Vi vill även gärna dela med oss av vår komptens kring olika betongsorter, för att kunna erbjuda det betongrecept som är optimalt för ditt ändamål och minimerar din miljöpåverkan från betongen. Koldioxidberäkningar kan också göras på alla våra betongrecept.

Gammal betong i nya produkter

När ett hus rivs kan man återvinna betongen genom att krossa upp materialet och använda som ersättning för jungfruligt stenmaterial. Vi utforskar också möjligheterna till att tillsätta krossad betong i ny betongmassa. Även vid produktionen kan det uppstå avfall. Denna betongmassa återvinner vi genom att gjuta exempelvis betongsuggor eller till att låta stelna och krossa upp och använda som packningsmaterial i exempelvis vägkonstruktioner. Vid rengöring av roteraren i betongbilarna så bildas det ett restmaterial i form av sedimenterade betongrester. Betongresterna blir till ett grusmaterial som kan användas som packningsmaterial i vägprojekt och till återställning av deponier. Då materialet är basiskt och motverkar försurning kan det också användas som jordförbättringsmedel på åkrar. 

Naturgrus fasas ut

Naturgrus har länge varit en naturlig del i betongrecept. Naturgrus är dock en ändlig resurs som behövs i naturen. Därför har Skanska valt att fasa ut naturgruset. Som ersättningsprodukt har man ett material som framställs ur krossad ballast från våra bergtäkter. Genom att krossa sten med en särskild teknik kan man efterlika naturgrusets runda form och få fram ett bra ersättningsmaterial. På flera av våra fabriker tillverkar vi nu husbetong helt utan naturgrus, och målet på sikt är att helt fasa ut naturgruset från alla betongrecept. 

Läs mer om hur vi på Skanska arbetar med miljö och hållbarhet.