Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Stenkonservering

Vi skadeinventerar, upprättar åtgärdsprogram och vårdplaner samt utför kontroll och besiktningar. Våra arbetsmetoder är väl etablerade och bidrar till ett långsiktigt bevarande. Eftersom vi ofta arbetar med kulturfastigheter är vi väl insatta i de särskilda lagar som gäller.

 

I över ett kvarts sekel har vårt arbetsfält sträckt sig från 4000 år gamla hällristningar, portaler från 1100-talet, fasadutsmyckningar från 1600-talet till sten i fasad från 1800- och 1900-talen. Även vissa hus från 2000-talet har behövt restaurering.

Kompetensområden

Vår personal är högskoleutbildade stenkonservatorer och vår stenhuggare har mästarbrev i bildhuggning. Våra assistenter har konstnärlig bakgrund och lång erfarenhet av vårt arbete. Vi utför uppdrag åt såväl staten, kommuner, kyrkor och privata beställare.

Hela fasader, portaler, fristående skulpturer, gravstenar, dopfuntar, och annan dekorativ arkitektonisk utsmyckning är några exempel på vad vi arbetar med.

Vi är inriktade på projektering och totalentreprenad, men arbetar även ofta i generalentreprenader. Vår kompetens spänner över följande områden:

Konsultverksamhet

 • Skadeinventering, åtgärdsprogram och vårdplaner.
 • Besiktning och kontroll.

Konservering

 • Arkitektoniska detaljer (portaler, festoner, gesimser, fönsteromfattningar med mera).
 • Fristående skulptur.
 • Gravstenar med konst-/kulturhistoriskt värde.
 • Kyrkoinventarier (dopfuntar, altare, epitafier, sarkofager etcetera).
 • Metall i samband med sten, keramik och gips (stuck).

Restaurering

 • Stenbyte.
 • Nyhuggning, rekonstruktion av skulpterad sten.
 • Demonterings- och monteringsarbeten.
 • Konservering och restaurering av dekorativa putser.
 • Ädelputs, dekormålad puts, sgraffito.

Vårdplaner

Vid konservering och restaurering finns inte bara ett svar på vad som är bäst att göra. Vi skadeinventerar, upprättar åtgärdsprogram och vårdplaner samt utför kontroll och besiktningar. Vårdplaner har på senare år blivit alltmer efterfrågade som viktigt planeringsinstrument. I samarbete med beställaren kommer vi med förslag på lämplig lösning för de arbeten som ska utföras och när de behöver genomföras.

Så arbetar vi

Utomhus orsakas skadorna av vatten, temperaturskillnader och luftföroreningar. Inomhus handlar det främst om mekaniska skador. 

Första steget i arbetet handlar om att värdera tillståndet i fasaden eller stenföremålet. Utifrån den analysen föreslår vi lämpliga konserverings- och/eller restaureringsmetoder och material. Därefter uppskattar vi arbetsinsatsens storlek och upprättar en budget och tidplan.

Arbetet utförs vanligtvis på plats. Mindre objekt kan transporteras och åtgärdas i vår ateljé. På begäran sker uppföljning, tillsyn och punktvisa insatser vid behov.

Väletablerade arbetsmetoder

Våra arbetsmetoder är väl etablerade och bidrar till ett långsiktigt bevarande. Vi har god kännedom om både traditionella och moderna material. Material och metoder som bryter ner materialen på sikt använder vi inte. Ofta arbetar vi med kulturfastigheter och är insatta i de särskilda lagar som gäller. Den speciella hänsyn som då måste tas är en självklarhet i vårt arbete.