Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Referensprojekt Väst

Alingsås, Brogården

Brogården är det första området inom miljonprogrammet som omvandlats till passivhus. Fokus har hela tiden legat på energifrågan.

Läs om projektet

Borås, Byttorpsklint

Fyra fastigheter har fått ett estetiskt lyft när vi satt upp nya skivfasader. Vi har också balkongräcken, fönster och gjort visst ommålningsarbete.

Läs om projektet

Karlstad

Ett långt samarbete med många olika projekt där vi renoverar fasader, fönster, balkongpartier, kök och badrum samt genomför energiåtgärder.

Läs om projektet

Vänersborg, kv. Hägern

Stamrenovering har genomförts vilket även inneburit renovering av kök och badrum. Dessutom har vi ökat tillgängligheten.

Läs om projektet