Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Vänersborg

I kvarteret Hägern i Vänersborg har stamrenovering genomförts i flera trapphus. Grannkvarteret Vesslan ska nu få en liknande uppfräschning och dessutom bygger vi ytterligare två våningar på de husen. Vi har hämtat erfarenheter från Skanskas kunskapsbank Miljonhemmet och kan även bidra med ny kunskap.

Kvarteren Hägern och Vesslan i Vänersborg byggdes under 60-talet och Vänersborgsbostäder har gett Skanska i uppdrag att renovera fastigheterna. Vi har bytt stammar i tre av de tolv trapphusen i Hägern vilket även inneburit renovering av kök och badrum. Dessutom har vi ökat tillgängligheten genom att bredda innerdörrar och installera hissar.

De boende är väldigt nöjda. Flera har bott där sedan husen var nya och blir otroligt glada över att få nytt kök och badrum.

Nya våningsplan på varje hus

Vi ska göra samma typ av renoveringar i kvarteret Vesslan med tillägget att två våningar byggs på varje huskropp. De 98 lägenheterna i området får sällskap av ytterligare ett 60-tal.

Renoveringen i de två kvarteren hänger ihop eftersom vi utarbetar systemlösningar som vi implementerar i projekten.

Tätt samarbete ger bra resultat

Samarbetet med kunden är tätare än i vanliga projekt eftersom vi arbetar i ett strategiskt partneringprojekt. Projekteringen tar längre tid men Vänersborgsbostäder får verkligen det de vill ha – till rätt kostnad och med rätt kvalitet.

En stor anledning till det smidiga arbetet i vårt team är att alla får information tidigt. Om yrkesarbetare och tjänstemän vet vad de ska göra kort- och långsiktigt så ser de sammanhanget och blir mer engagerade.

Vi har försökt använda Skanskas erfarenheter av strategisk partnering i så stor utsträckning som möjligt, bland annat har vi gjort studiebesök i Alingsås (Brogården), Karlstad och Falkenberg.

Vi kommer att kunna utöka Skanskas kunskapsbank Miljonhemmet med en hel del verktyg som systemlösningar för badrum, väderskydd och tillbyggnader.

Korta fakta

Start: oktober 2010 
Färdigställt: 2014 
Ort: Vänersborg 
Adress: Roddaregatan 4-12, Bangatan 2-6

Kontakter

Glenn Johansson

Skanska Sverige AB
Region Hus Väst
+46 10 44 86 242
+46 70 55 30 430
Mejl Glenn Johansson »