Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Sundsvall

Rågen i Sundsvall har förvandlats från nedslitna miljonprogramshus med dåligt rykte till ett fräscht område med attraktiva lägenheter. Den stora utmaningen var de omfattande fuktskadorna i betongbjälklagen. Vi är stolta över att ha klarat av dessa utan förseningar i tidsplanen.

Området Rågen är ett miljonprogramsområde byggt 1969. Tidigare var de två husen med 161 lägenheter kraftigt nedslitna och hade dåligt rykte i Sundsvall. Det kommunala bostadsbolaget Mitthem tog över fastigheterna 2009, och strax därefter anlitades Skanska för en omfattande renovering. Det handlade om stamrenovering, badrumsrenovering, ommålning med mera.

När vi började med projektet visade det sig att husen var i sämre skick än väntat. Projektet har vuxit med köksrenovering, fönster- och dörrbyte, byte av glaspartier med mera. Egentligen är det enda som finns kvar i lägenheterna garderobsstommarna i sovrummen.

Omfattande fuktskador i betonggolven

Den största utmaningen i projektet var omfattningen av fukt i betonggolven som upptäcktes under arbetets gång. På konstruktionsbetongen ligger en mineralullsmatta samt överbetong vilket medför en tidskrävande uttorkning.

Det var svårt att hantera fuktskadorna inom ramen för tidsplanen. I flera fall fick vi riva betonggolven i stället för att torka dem. Kompetenta yrkesarbetare och flexibel planering gjorde att vi lyckades hålla tidsplanen. Erfarenheterna av fuktskadorna kommer att föras in i Skanskas kunskapsbank Miljonhemmet.

De boende i området har visat stor respekt för byggarbetsplatsen och allt har gått helt klanderfritt. Rågen har blivit ett väldigt fint område med trevlig utemiljö och lägenheter som är lika fina som nyproducerat boende.

Korta fakta

Start: februari 2010 
Färdigställt: juli 2011 
Ort: Sundsvall 
Adress: Nackstavägen 22-24