Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Stockholm, Södermalm

På Södermalm i Stockholm ligger kvarteret Plankan som har haft problem med dåliga fasader och puts som fallit ner. Skanska har därför fått i uppdrag att renovera fasader, balkonger och fönster. Säkerheten för de boende är mycket viktig och vi jobbar med tydliga avspärrningar och information.

På innergården i kvarteret Plankan hade puts lossnat från fasaderna och det fanns risk för att balkongräcken skulle ramla ner. Svenska Bostäder gav därför Skanska i uppdrag att renovera klimatskalen, det vill säga husens ytterhöljen.

Vi putsar om fasaderna och byter fönster. Befintliga balkonger demonteras och ersätts med nya.

Säkerheten i fokus

Säkerheten för de boende och andra som rör sig i området är viktig. På innergården finns även en förskola och givetvis måste säkerheten vara den högsta möjliga. Vi löser det med tydliga avspärrningar och information.

Många olika arbetsmoment försvårar projektet men tack vare stort engagemang har vi en smidig arbetsprocess. Yrkesarbetarna är mycket delaktiga i att hitta lösningar och få en smidig arbetsprocess. Vid regelbundna byggmöten diskuterar vi eventuella problem och hittar rätt åtgärder.

Utökar kunskapsbanken

Skanska har en kunskapsbank som heter Miljonhemmet där verktyg för miljonprogrammet sparas. Kunskapsbanken används inom hela Skanska, från Ystad i söder till Umeå i norr. Miljonhemmet består av både utvecklade delar men även erfarenheter från våra projekt.

Vi kan bidra med våra erfarenheter från fönsterbyten, balkonger, fasadrenovering och kommunikation till boende och tredje man som vi samlat i detta projekt.

Korta fakta

Start: februari 2010
Färdigställt: pågår
Ort: Stockholm
Adress: Kvarteret Horngatan/Varvsgatan/Lundagatan.