Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Stockholm, Husby, Molde

De boende i kvarteret Molde 1-2 i Husby kunde sommaren 2009 glädjas åt nyrenoverade hus och en upprustad innergård. Innan renoveringen var de två femvåningshusen i stort behov av upprustning och energianvändningen var hög.

Skanskas första uppdrag i kvarteret Molde 1-2 bestod egentligen bara av att bygga en ny tvättstuga och för det arbetet använde vi verktyg ur vår kunskapsbank, Miljonhemmet. När vi sedan även fick nästa uppdrag i kvarteret Molde använde vi flera av verktygen ur Miljonhemmet. Vi har renoverat och tilläggsisolerat både tak och fasader samt putsat fasaderna och tätat fogar mellan sandwichelement.

Åtgärdat betongskador och fasader

Andra åtgärder är dörrbyten och byten av fönster till fönster med bättre energiprestanda och en helt ny innergård med privata uteplatser. Vi har lagat betongskador på balkonger och loftgångar, monterat nya räcken och klätt fasaderna vid balkonger och loftgångar med ett tåligt och klotterbeständigt skivmaterial.

Boendedialog

Dialogen med de boende är viktig för ett smidigt samarbete. Alla har bott kvar i sina lägenheter under renoveringen. I området talas många språk. Genom att rekrytera personer från området kunde vi ha en tydlig kommunikation med de boende.

Sänkt energianvändning med nya fönster och tilläggsisolering

Energianvändningen har minskat med cirka 20-25 procent tack vare fönsterbytena samt tilläggsisoleringen av fasader och tak. De energibesparande åtgärderna har bidragit till Svenska Bostäders finansiering av renoveringen.

Det slitna området i stadsdelen Järva byggdes under 1972-1977 och är en del av miljonprogrammet. Molde är ett pilotprojekt i Järvalyftet; Svenska Bostäders satsning på att förvandla Järvaområdet till en trygg, trivsam och attraktiv del av Stockholm.

Läs mer om projektet; så tycker vår kund, miljönytta, byggprocess med mera.

Korta fakta

Start: 2008 
Färdigställt: 2009 
Ort: Husby, Stockholm 
Adress: Bergengatan