Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Lycksele

I kvarteret Näsan i Lycksele har husen fått fina sadeltak i stället för de platta läckande papptaken. Trots en extremt kall vinter har vi hållit tidsplanen. Yrkesarbetarnas inställning och bra arbetsledning har resulterat i ett mycket lyckat projekt.

Precis som i många andra miljonprogramshus har de åtta husen i kvarteret Näsan haft läckande tak. De platta taken har utsatts för högt tryck från snö och pappen har med tiden gått sönder. Nu har husen fått nya sadeltakstolar i trä med snygg plåttäckning som står emot läckage. Det nya taket monterades på det befintliga vilket minskade störningarna för de boende och även risken för läckage i byggskedet. Vi har även renoverat balkonger och farstukvistar.

Hyresgästerna i de 350 lägenheterna har kunnat bo kvar eftersom vårt arbete har orsakat lite störning. Vi har haft informationsmöten och inte fått några klagomål från hyresgästerna.

Rätt inställning är nyckeln till framgången

Projektet har blivit mycket lyckat tack vare att alla inblandade blev delaktiga tidigt. Under startmöten med arbetsledning, yrkesarbetare och underentreprenörer diskuterade vi arbetssätt och hittade tillsammans en tidseffektiv metod.

Yrkesarbetarnas inställning har varit fantastisk. Under flera vintermånader arbetade de i 25-30 minusgrader utan att klaga. De gick in och värmde sig med jämna mellanrum och höll koll på varandra så ingen fick köldskador. En enda dag blev arbetet inställt, då visade termometern -38 grader.

Erfarenheterna av vår arbetsmetod och praktiska detaljer som exempelvis uppställning av takstolar kommer att föras in i Miljonhemmet, Skanskas kunskapsbank med verktyg för miljonprogrammet.

Korta fakta

Start: oktober 2010 
Färdigställt: april 2011 
Ort: Lycksele 
Adress: Bränntbergsvägen