Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Kristianstad

Ett nedgånget miljonprogramsområde har genomgått en förvandling. Sedan 1995 har vi i olika etapper upprustat loftgångshusen i Österäng. Både vi och kunden Kristianstadbyggen har lärt oss mycket genom åren. Underhållsfria fasader är ett av resultaten av vår samlade kunskap.

Österäng är ett typiskt miljonprogramsområde som byggts stegvis under hela 70-talet. I mitten av 90-talet var området väldigt nedslitet och hade börjat få dåligt rykte. Vi har sedan dess byggt om 22 av de 28 loftgångshusen i området.

Omfattande renovering

Listan med problem var lång: läckande tak och fasader, läckage i stuprör som löpte genom klädkamrar och sovrum, miljöfarliga material, skadad betong, tryckt virke som gav dålig luft, avsaknad av tätskikt i badrum, dålig isolering, med mera.

De stora problemen medförde att vi fick rensa huskropparna till ren betong och sedan bygga upp husen på nytt. Vi började med de hus som byggdes först och har sedan kunnat följa hur byggmaterial och teknik har förändrats under årens gång. De tidiga husen innehöll mycket miljöfarligt material som PCB och asbest.

Livscykelkostnaden viktig

Under vår långa projekttid har både vi och kunden lärt oss mycket. Livscykelkostnaden är väldigt viktig, vilket betyder att vi bedömer en produkts eller byggnads totalkostnad under hela dess livslängd. Vi bygger underhållsfria fasader med bland annat fasadtegel och inglasningar av aluminium.

Husen i Österäng har blivit fräscha och fina. Fjärrvärme och bättre isolering gör att de inte längre slukar stora mängder energi. Även utemiljön har rustats upp; nu kan de boende njuta av trivsamma innergårdar med vattenspel och dammar.

Korta fakta

Start: 1995 
Färdigställt: 2009 
Ort: Kristianstad 
Adress: Fredrik Bööks väg, Albert Hennings väg, Hjalmar Söderbergs väg