Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Karlstad

Ett öppet samarbete där alla inblandade kompletterar och hjälper varandra genom hela byggprocessen. Så kan Skanskas och Karlstads Bostads AB:s samarbete beskrivas. Med strategisk partnering undviker vi motpartsförhållanden och bygger bättre hus. ”Fler projekt i ett” är samlingsnamnet för flera miljonprogramsrenoveringar i Karlstad.

I slutet av 2004 inleddes det nära samarbetet mellan Skanska och Karlstads Bostads AB (KBAB) som har resulterat i flera uppfräschade miljonprogramsområden. Vi har renoverat fasader, bytt fönster och balkongpartier, renoverat kök och badrum, genomfört en rad energi- och tillgänglighetsåtgärder med mera.

Traditionella upphandlingar bygger in egenintressen som lever genom hela projektet. Vår samarbetsform kräver stort engagemang från alla inblandade men leder till bättre ombyggnader och bättre resultat, inte minst när det gäller teknikutveckling, boendebemötande och miljöhänsyn.

Ökad delaktighet ger bättre lösningar

KBAB, Skanska och underentreprenörer arbetar i en gemensam projektorganisation där allas kompetens tas tillvara. Klimatet på arbetsplatsen bli bättre eftersom alla är delaktiga och tar större ansvar. Vi hjälps åt för att hitta den bästa lösningen.

Erfarenheterna från ett projekt tar vi med oss till nästa. Vi har lyckats minska byggtiden, hittat smarta arbetsmetoder och skapat energieffektiva lösningar som vunnit priser. Alla inblandade har lärt sig mycket under åren, framförallt vad som är viktigt för KBAB och hyresgästerna.

Lyckat projekt ger fler projekt

Tillsammans arbetar vi med bästa ekonomiska slutresultat i fokus, den öppna ekonomiska redovisningen medför att vi hjälper varandra över företagsgränserna. Huvudavtalet kräver att vi visar goda resultat i ett projekt för att få fortsätta med nästa; den ekonomiska moroten blir med andra ord långsiktig.

Arbetsstyrkan och underentreprenörerna är i stort sett desamma som vid starten. Organisationen är så hårt sammansvetsad att medarbetarna inom Skanska, KBAB och hos underentreprenörer inte ens reflekterar över att de kommer från olika organisationer. Det är projekten och projektmålen som står i fokus.

Korta fakta

Start: 2004 Färdigställs: 2015
Ort: Karlstad
Adress: Orrholmen, Gruvlyckan, Bellevue, kv. Fenix, kv. Häradshövdingen och Rud