Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Helsingborg

I kvarteret Stattena i Helsingborg renoverar vi badrum och fasader. Det främsta problemet för de boende är lukten från det tryckta virket i gavelväggarna; vi tar bort allt tryckt virke och därmed försvinner lukten. Vi tilläggsisolerar även vindar, tätar fönster och installerar tilluft som gör husen mer energieffektiva. Projektets många moment kräver god planering.

De boende i de fjorton husen strax utanför Helsingborgs stadskärna har länge fått stå ut med dålig lukt. Boven i dramat är det tryckta virke som användes när husen byggdes 1975-1976. Helsingborgshem anlitade oss först som konsulter för att göra fullskaleprov, sedan har uppdraget vuxit efterhand.

Många olika arbetsmoment

Den stora utmaningen i projektet är de många momenten som kräver en extremt god planering och en arbetsledare per moment. Förutom fasadarbetet renoverar vi badrummen i de 385 lägenheterna medan hyresgästerna bor kvar, varje badrum tar tre veckor. Dessutom installerar vi FTX-ventilation.

Energislukande hus blir energieffektiva

Helsingborgshem har satt upp mål för energieffektiviseringen. För att nå målen installerar vi bland annat FTX-system (från- och tilluftsventilation med värmeåtergivning). Frånluft finns redan men vi sätter även in tilluft. Dessutom tilläggsisolerar vi vinden och tätar fasader, dörrar och fönster. Vid återställning av gavelväggar tilläggsisolerar vi med högvärdig isolering, PIR.

Erfarenheten från arbetet med gavelväggarna tas tillvara i Skanskas kunskapsbank Miljonhemmet, och kommer därmed till nytta i andra miljonprogramsrenoveringar.

Korta fakta

Start: oktober 2010
Färdigställt: januari 2013
Ort: Helsingborg
Adress: O D Krooksgatan 28 Helsingborg