Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Borås, Byttorpsklint

I två områden i Borås, Byttorp och Hulta, har fyra fastigheter fått ett estetiskt lyft. 7 000 kvadratmeter fasadskivor har gett husen ett nytt och fräscht utseende. Vi har utvecklat en mycket effektiv arbetsmetod för att sätta upp fasadskivor. Dessutom har vi bytt balkongräcken, målat och bytt ut fönster i viss utsträckning.

Fasaderna på de fyra husen var väldigt slitna när Skanska fick i uppdrag av AB Bostäder i Borås att sätta upp nya skivfasader. Hela 7 000 kvadratmeter skivfasad har vi satt upp.

Den enorma volymen skivfasad utgjorde en utmaning. Vi behövde skapa ett jämnt och effektivt arbetsflöde där vi undvek onödiga stopp genom noggrann planering och arbetsberedningar. Alla skivor måttbeställdes och levererades färdiga för installation. Vi kapade minimalt med skivor på plats.

Bättre än förväntat

Slutresultatet blev ett enormt lyft estetiskt. Husen blev otroligt fina och överträffade förväntningarna hos både arkitekten och beställaren.

Vi bytte även ut en del balkongräcken, fönster och utförde visst ommålningsarbete. De boende stördes inte nämnvärt av vårt arbete eftersom det mestadels handlade om fasaden.

Verktyg för kommande projekt

Skanska har en kunskapsbank där all vår erfarenhet om miljonprogrammet samlas. I den kunskapsbanken kan vi spara vår arbetsberedning för att sätta upp fasadskivor. Efter att ha satt upp en så stor volym skivor så vet vi exakt hur man gör för att få ruljans i projektet. Vi vet hur man måttbeställer och planerar övrigt arbetet för att allt ska flyta på.

Korta fakta

Start: juni 2008 
Färdigställt: augusti 2009 
Ort: Borås 
Adress: Kvibergsgatan 19 och 21, Hansinggatan 125-141, Skillingsgatan 1-21