Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Alingsås

Brogården i Alingsås är det första området inom miljonprogrammet som omvandlas till passivhus. Vår kund, Alingsåshem AB, har hela tiden haft stort fokus på energifrågan. De har även tagit ett helhetsgrepp över miljonprogramshusen.

Brogården uppfördes mellan 1971 och 1973 och består av 16 hus med totalt 299 lägenheter. Nu omvandlar vi området till passivhus. Ingen har tidigare förädlat miljonprogrammet på detta sätt vilket är en anledning till att Brogården har uppmärksammats stort. Kungaparet och statsminister Fredrik Reinfeldt är några av alla de som har besökt projektet.

Energiförbrukningen mer än halveras

Energieffektivisering är ett av de viktigaste målen. När omvandlingen av Brogården är klar kommer energiförbrukningen att ha mer än halverats; från 216 till 92 kWh per kvadratmeter och år. Siffran gäller såväl uppvärmning som hushålls- och fastighets-el.

– Om kunden hade valt att bara lappa och laga så hade det krävts en ny renovering inom 15 till 30 år, alternativt att husen behövts rivas under denna period. Tack vare helhetsgreppet har husen nu en förväntad livslängd på mellan 50 och 70 år, och energiprestandan kommer förhoppningsvis att stå sig lika många år. Det berättar Martin Jorlöv, projektchef för Brogården.

Skanska har skapat en enorm kunskapsbank – Miljonhemmet – från vilken vi hämtat verktyg till Brogården. Samtidigt har våra erfarenheter från Brogården resulterat i nya kunskaper som vi återfört till kunskapsbanken, exempelvis har vi utvecklat nya lösningar för att bygga passivhus.

Läs mer om projektet; så tycker vår kund, miljönytta, byggprocess med mera.

Korta fakta

Start: 2008 
Färdigställt: 2013 
Ort: Alingsås 
Adress: Knektargårdsgatan