Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Om Miljonhemmet

Miljonhemmet är Sveriges största kunskapsbank för renovering av miljonprogrammet. I den dokumenteras allt Skanska gör – stort som smått. Inför varje nytt projekt hämtar vi verktyg från Miljonhemmet, exempelvis åtgärder för energieffektivisering.

Skanska var ett av de företag som var med och byggde miljonprogrammet på 60- och 70-talet. Under åren som gått har vi gjort både mindre och större renoveringar i dessa områden.

Sveriges största kunskapsbank

All erfarenhet har vi samlat i en gigantisk kunskapsbank som vi kallar Miljonhemmet. Arbetsmetoder, checklistor, analyser, kalkyler, utvärderingar, forskningsresultat – allt är samlat på ett och samma ställe. Från kunskapsbanken hämtar vi sedan rätt metoder för att åtgärda exempelvis betongskador, minska energianvändningen och installera hissar.

Unikt för Miljonhemmet är att vi hjälper dig väga in ekonomi, miljö och sociala faktorer, det vill säga hållbarhetsmässiga aspekter, i bedömningar och beräkningar. Resultatet blir en bättre helhetssyn och ett mer långsiktigt sätt att tänka. Vi jobbar också aktivt för att skapa dialog mellan de människor som är engagerade i ombyggnadsprocessen; exempelvis ägare, entreprenörer, boende och lokala politiker.

Helhetsgrepp och enstaka åtgärder

Miljonhemmet är ett helhetskoncept som fritt kan anpassas efter olika typer av projekt- och entreprenadformer. Det passar både dig som vill ta ett helhetsgrepp eller som behöver genomföra enstaka, mer tekniskt inriktade, åtgärder.

Exempel på åtgärder som kunskapsbanken har metoder för:

  • Energieffektivisering
  • Miljösanering
  • Klimatskalsrenovering
  • Betongåtgärder
  • Gårdsutveckling
  • Installationslösningar
  • Kommunikation och boendedialog