Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng
Renrum Karlstads sjukhus

Renrum – extra rena rum

En del rum behöver vara extra rena – som operationssalar, laboratorier eller lokaler där läkemedelstillverkning sker. TKI, sedan 2011 ett bolag inom Skanska Installation, har specialistkompetens inom ventilation och stor erfarenhet av så kallade renrum.

Renrumslokaler med tillhörande ventilation utförs oftast efter en så kallad URS (User Requirement Specification) där alla krav finns specificerade. Det är avgörande att montaget är bra och korrekt genomfört. Därför utför TKI alltid alla renrumsmontage själva.

Rummen och alla kanaler måste vara täta innan injustering av luftflöden och rumstryck kan påbörjas. För att säkerställa det så provtrycker TKI alla kanaler och själva konstruktionerna. Den ventilation, med aggregat och styrning, som monteras för att betjäna renrum kallas HVAC (Heating Ventilation Air Conditioning).

Variationer får inte märkas

Ett renrum består ofta av två zoner, med den allra renaste längst in. Differenstryck mellan rummen är ett måste, det renaste rummet – eller den renaste miljön – har det högsta trycket. Med hjälp av övertryck förhindras partiklar från att komma in.

Luftfuktigheten i den vanliga världen varierar kraftigt med årstider och väderlek. Men miljön i ett renrum är speciell, variationer i luftfuktigheten får inte märkas här. I ett renrum råder samma klimat dygnet runt, året om. Något som kräver noggrann styrning.
Därför måste ett renrum hela tiden följas och blir nästan som en individ. Att ventilationen fungerar är avgörande.

TKI:s webbplats