Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Intelligenta hus

Energieffektivare, säkrare och bekvämare – det är de främsta vinsterna med intelligenta hus. En fastighet lever länge, men brukarnas krav och behov förändras ständigt. Därför är våra lösningar för intelligenta hus baserade på system som är öppna och kompatibla med olika fabrikat.

Intelligenta hus innebär automatiserade och flexibla fastighetslösningar för effektivare energianvändning och förbättrad inomhusmiljö och säkerhet. Fastighetens funktioner integreras i ett enda system, vilket gör det möjligt att kontrollera och styra energiförbrukning, ventilation, värme, kyla och belysning i varje enskild del av fastigheten.

Via sensorer kan viktiga funktioner övervakas och eventuella avvikelser rapporteras direkt till exempelvis reception eller fastighetsskötare. Här följer exempel på funktioner som kan skapas men allt är möjligt. Vi skapar gärna lösningar för intelligenta hus utifrån de specifika behov som din verksamhet har.

Intelligenta hus för bygg och anläggning

Energieffektivare, säkrare och bekvämare med intelligenta hus

Intelligenta hus kan spara energi genom belysningsscenarier som anpassas efter verksamheten i lokalen, samt belysning och inomhustemperatur som automatiskt regleras efter dagsljus och solvärme. Dessutom sänks inomhustemperaturen och ventilationen reduceras nattetid då lokalerna är tomma.

Sensorer larmar vid vattenläckage och vattentillförseln stängs samtidigt av automatiskt. Rörelsesensorer larmar vid inbrott och sensorer kan larma och informera om dörrar, fönster eller portar står öppna. Ett passersystem ger rätt personer behörighet till hela eller delar av fastigheten, samt visar vilka som kommit och gått.

Intelligenta hus-funktionerna gör att mycket sköter sig självt, vilket bidrar till en enklare vardag, både för dig som äger eller förvaltar fastigheten och för de som använder den. Ventilation, värme och belysning regleras efter närvaro i rummet och scenarier för exempelvis konferensrum där ljuset tänds i rätt styrka, markiserna fälls ner och projektorn startar med ett enda knapptryck – allt detta ger en bättre inomhusmiljö och ökad komfort.