Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Installationsservice utifrån dina behov

Skanska Installation är en heltäckande samarbetspartner för service av alla typer av installationer. Vår kompetens omfattar allt från behovsinventering och idéskiss till drift och service av färdig installation. En så bekymmersfri och enkel vardag som möjligt för dig som kund, det är målet för oss som servicepartner.

När vi är med och utformar en installationslösning redan från början får du ett system med optimerad drift och underhåll. Du får också ett bättre system sett till ekonomi, energieffektivitet och miljö – ett system som genom kontinuerligt underhåll och service av installationen fortsätter att ge bra inneklimat, minskad miljöpåverkan och lägre driftskostnader under lång tid framöver.

Service installation för bygg och anläggning
Vi vet hur kritisk driften av olika anläggningar är för våra kunder – kontinuerligt underhåll säkerställer god funktion och drift, ökar installationens livslängd och minskar driftskostnaderna. Rätt underhåll  och service av installation säkerställer också att ni når satta mål för exempelvis energianvändning.

När nya installationer, såsom brandlarm eller en klimatanläggning, tas i drift utbildar vi er personal i det nya systemet.

Uppföljning, samordning och service installation

I takt med att teknik, krav och förutsättningar förändras ser vi till att även era anläggningar utvecklas. Alla åtgärder för service av installation kvalitetssäkras genom nödvändiga certifikat, behörigheter och arbetsberedningar vilket innebär att du som kund kan vara säker på att era anläggningar uppfyller kraven från exempelvis myndigheter och försäkringsbolag.

En installation omfattar ofta flera teknikområden, vi samordnar kompetens från olika områden till en effektiv servicelösning. I samarbete med våra kollegor inom Skanska Direkt kan vi även erbjuda byggtjänster.

Avtalen för service av installationen utformas efter varje kunds behov och kan omfatta en eller flera fastigheter. Är din verksamhet rikstäckande kan vi utforma ett centralt serviceavtal som säkerställer samma servicenivå på samtliga anläggningar. Ett centralt avtal gör att det blir färre kontaktpersoner och därigenom enklare hantering av administration och uppföljning.