Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

BIM – Building Information Management

Byggnadsinformationsmodellering är ett effektivt verktyg för samordning av installationsprojekt. Det finns mycket att vinna på att använda det redan i ett tidigt skede.

Inför projekteringsarbetet sätts målsättningarna för projektet. Utifrån dessa skapas rutinerna för hur arbetet med informationen i projektet ska ske, för att vi tillsammans ska kunna använda BIM fullt ut.

Viktigt stöd även under produktion

Information såsom ritningar, kodade mängder, kalkyler, produktionsplaner finns att hämta från BIM. 3D-modeller visualiserar hur projektet kommer att se ut när det är färdigt. BIM gör det också möjligt att simulera hela byggprocessen, prova alternativa lösningar samt identifiera och åtgärda eventuella fel redan under projekteringen.

En virtuell modell kan förutse och förhindra problem.

Under byggtidens gång är BIM alltså ett effektivt verktyg för bland annat snabbare beslut baserade på exakta underlag och för uppföljning av framdrift i förhållande till tidplan. Väljer ni att dessutom arbeta med tablet-PC finns alla beslutsunderlag, aktuella ritningar, checklistor, tidplaner och annan information alltid nära till hands ute på arbetsplatserna. En annan vinst är att den samlade informationen skapar större respekt för de olika aktörerna vilket leder till en smidigare process.