Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Entreprenader – så här arbetar vi

Entreprenader för installationsprojekt inkluderar både projektering och installationssamordning, vilket är smidigt och kostnadseffektivt för dig som kund. Och för särskilt installationstunga projekt kopplar vi in Installationssamordning som enbart arbetar med projektledning.

Entreprenader för bygg och anläggning från Skanska

Entreprenader inom energi

Samtliga projekt granskas ur ett energiperspektiv. Vi är ett ackrediterat kontrollorgan för energideklarationer och har certifierade energiexperter som upprättar en energideklaration i enlighet med Boverkets krav och regler.

Driftkostnaderna står för cirka 50 procent av den totala kostnaden i en fastighets livscykel. Målet med entreprenader inom energi är att undersöka och förbättra samtliga system som påverkar energianvändningen: värme och ventilation, vatten, el samt byggnadsskal och byggnadens stödsystem och synergieffekter. Slutresultatet blir bland annat sänkta driftkostnader.
 I entreprenader inom energi ingår såväl inventering, analys, projektutveckling som genomförande och uppföljning.

I våra entreprenader för installationsprojekt ingår följande tjänster

• Belysning
• CCTV
• Elkraft
• Energieffektivisering
• Inneklimat
• Integrerade system
• Larm och säkerhet
• Projektledning och installationssamordning
• Service
• Styr och övervakning
• Tappvatten och avlopp
• Tele/Data
• Totalentreprenader
• Ventilation
• Värme/Kyla

Våra serviceområden

• Kraft och belysning
• Larm och säkerhet
• Tele och data
• Ventilation
• Kyla
• Rör
• Styr- och övervakningssystem
• Obligatorisk ventilationskontroll, OVK