Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Kreativa höjder

Ideon Gateway i Lund är 74 meter högt. Byggnaden är ett landmärke för innovation och smarta miljölösningar. Skanska Installation var där när det byggdes.

Skanska Installation hade entreprenaden för ventilation och ventilationsbrandskydd, och även installationssamordningen på Ideon Gateway. Byggnaden är 19 våningar hög och inhyser ett hotell i markplan och i övriga huset finns kontor för företagare som vill ligga i framkant.

 På olika våningsplan i byggnaden jobbade fem montörer från Skanska Installation med att montera ventilationstrummor och de sju stycken över fyra meter höga fläktaggregaten. Avstånden mellan bjälklagen på plan tio är extra stort just för att få plats med de stora aggregaten, som lyfts in med kran.

 I kontorets trapphus, som är 70 meter högt, har Skanska Installation satt in en trycksättningsfläkt som övertrycksätter trapphuset om brandlarmet går. På så sätt hålls den giftiga brandröken borta från trapphuset.

 Byggnaden har ett starkt miljöfokus, bland annat hämtar huset värme och kyla från marken och på fasaderna sitter solcellspaneler, vilka gör att huset är en av Nordens största solenergisamlare. Miljötänkandet visar sig även i att Skanska Installation installerade ett energibesparande VAV-system som styr luftflödet efter behov.

 I hotellet installerades 182 rumsapparater för värmning och kylning, som också kopplats till styrsystemet. Varje hotellrum styrs med tre olika driftfall – bokat rum, avbokat rum och avställt rum. Från receptionen kan personalen slå på ett bokat rum när en gäst ska bo där, vilket drar upp värmen eller kylan beroende på årstid.

 Våningarna 3-19 är uppdelade i moduler på 2,4 meter så att fastighetsägaren enkelt kan bygga om kontoren med så kallade flexväggar. I varje modul finns det ett ventilationsdon, ett sprinklerhuvud och två stycken armaturer.

– De närvarostyrda donen reglerar både temperatur och belysning för de olika modulerna. När donen inte detekterat närvaro under 30 minuter går donen ner på minläge och belysningen släcks, säger Jörgen Nordström, projektledare på Skanska Installation.

 När projekteringen startade samlade Jörgen Nordström in filer på ritningar från övriga installatörer i projektet. Ritningarna sammanställdes i det arbetsberedande verktyget Navis, som visar bygget i 3D, vilket gjorde att man kunde undvika krockar mellan olika installatörer och förbereda alternativa lösningar i ett tidigt skede.