Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Gröna installationer i Vännäs

Vegaskolan byggs ut med en ny huskropp för att ge plats åt fler elever. Huset ska bli ett energisnålt passivhus. För att nå målet installerar Skanska Installation bland annat ljusreglerande soljalusier.

I Vännäs byggs Vegaskolan ut med en passivhuscertifierad huskropp i anslutning till skolans matsal. När tillbyggnaden är klar ger den 4 500 kvadratmeter skolan plats för 600 elever i årskurserna 1–6, 35 lärare, fritids, särskoleklasser och ortens nya huvudbibliotek.

För minimera energiförbrukningen har Skanska Installation monterat energisnåla led-armaturer med närvarostyrning och dagsljusreglering. När solen skiner sänks automatiskt effekten i armaturerna.
Samtidigt minskar utvändiga soljalusier behovet av både uppvärmning och kylning.

– De installeras för att man inte ska behöva kyla skolan sommartid och för att bättre kunna behålla värmen vintertid, säger Göran Wikman, ansvarig för installationer inom el på Skanska Installation i Umeå.

Projektet på Vegaskolan är omfattande för Skanska Installation, som förutom armaturer även installerar datornät, inbrottslarm, brandlarm och passagesystem. Eftersom en skola är högre säkerhetsklassad än exempelvis en kontorsbyggnad är säkerhetssystemet ganska omfattande. Bland annat har man installerat fler rökdetektorer än normalt.

– Även inbrottslarmet, som är kopplat till räddningstjänst eller utryckande firma, är mer heltäckande än normalt, säger Göran Wikman.

För att göra lokalerna tillgängliga för alla utrustas även samtliga lektionssalar med hörslingor.

– Det är upp till varje skola att själva bestämma anpassning för personer med syn- eller hörselnedsättning. Men här har kommunen ambitionen att man ska kunna arbeta i vilket klassrum som helst, även om man har nedsatt syn eller hörsel.