Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Modern teknik sätter ljus på ny skola

I Ullstämma byggs en helt ny skola med plats för 350 elever. Med LED-armaturer, närvarosensorer och dagsljusstyrning ska energiförbrukningen hållas nere på ett minimum.

Området Ullstämma strax söder om Linköping är inne i en expansiv fas. På det som tidigare var åkermark pågår nu flera stora nybyggen, främst blandade småhus. Strax intill samhällets fotbollsplaner håller en helt ny skola på att växa upp.

Väggar, tak och fönster är redan på plats. Inomhus pågår arbetet med att skapa en modern och hållbar undervisningsmiljö. För att göra skolan så flexibel som möjligt byggs flera så kallade basrum med två mindre rum i direkt anslutning.

Basrummen ska utrustas med videokanoner, högtalare och det ska finnas möjlighet att koppla upp sig mot ett trådlöst nätverk. Skanska Installations uppdrag är att installera el, tele, data, passersystem, brand- och inbrottslarm i hela skolan.

– Nästan allt är datorstyrt så det blir många komplexa installationer och en hel del programmering, säger Fredric Almgren, projektledare.

Ullstämma skola byggs av Hemsö fastigheter som i sin tur kommer att ha Linköpings kommun som hyresgäst. Hemsö använder SundaHus miljödata för att kontrollera och dokumentera allt material som används.

Målet är att skolan ska certifieras enligt GreenBuilding, vilket innebär att energiförbrukningen ska ligga 25 procent under kraven på nybyggnationer.

För Skanska Installation innebär det bland annat att alla armaturer ska vara LED. Belysningen på skolan kommer dessutom att regleras med närvarodetektorer och av hur mycket dagsljus det är ute.

Att hitta armaturer som motsvarar beställarens krav har varit en av Fredric Almgrens största utmaningar. Trots att efterfrågan på energisnåla armaturer ökar, har marknaden inte riktigt hunnit med.

– I dag finns till exempel inte LED-belysning som passar till de whiteboardtavlor som ska finnas i alla basrum, säger Fredric Almgren.