Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Trelleborgs hamn

Hamnen i Trelleborg flyttas österut. Det betyder att staden får tillgång till havet från centrum. För Skanska Installations del innebär det att flera mil med kabel måste dras.

Med hjälp av 600 000 ton sten förflyttas Trelleborgs hamn 500 meter åt sydöst. Kommunens mål är att göra om dagens industrihamn till bostadsområde samtidigt som de nya färjelägena kommer att kunna ta emot 230 meter långa färjor mot dagens 180 meter.

Som en del av den nya hamnen har Skanska Asfalt och Betong asfalterat en 150 000 kvadratmeter stor kombiterminal, det vill säga ett uppställningsområde för containrar. I området finns det cirka 58 000 meter rör och Skanska Installation har uppdraget att installera all kraft och belysning.

De stora avstånden ställer till det för elektrikerna. Den traditionella fjädern, det vill säga en vajer, är inte riktigt lång nog för att föra igenom en kabel längs de långa rören. Därför använder elektrikerna på plats okonventionella metoder – en lövblås hjälper till att få filmgarn genom varje tomrör.

– Vi blåser snöret 100 meter på 18 sekunder, jämfört med att dra fjädern som tar fem till tio minuter, säger Skanska Installations elektriker Mikael Glans.

Kablarna som dras i rören matar el till bland annat 35 stycken 18 meter höga belysningsmaster, vars uppgift är att se till att terminalen är tillräckligt upplyst. För att framtidssäkra området lämnar man även extra tomrör med draget filmgarn. På så sätt slipper man bryta upp asfalt vid eventuella behovsförändringar.

Under den första etappen byggs förutom kombiterminalen även färjeläge 10. Längre fram kommer även färjeläge 11 och 12 samt eventuellt 13 att byggas. Skanska Installation kommer att se till att även dessa områden är tillräckligt mycket belyst.

– Det är hårda krav på belysningen så att den är tillräckligt stark. Vid färjeläget ska belysningen ligga på 100 lux, säger Rolf Palmé, kalkylator på Skanska Installation.

På av- och påfartsramperna har man dock valt att använda reflexer istället för lampor eftersom tidigare erfarenheter har visat att lampor på ramperna kan blända förare av personbilar.